Kurzy

Filmové herectví se od divadelního v mnohém liší. Tam, kde divadlo vypráví rozmáchlými dramatickými gesty, film hledá přirozenost a minimalistické herectví.V průběhu kurzu za pomoci různorodých her a cvičení rozvíjíme zejména hereckou autenticitu a uvěřitelnost. Nechceme, aby se děti pitvořily a aby přehrávaly.Děti se během lekcí zbaví nervozity před kamerou a naučí se do ní nedívat, což je častým zlozvykem amatérských herců. Rovněž budeme procvičovat práci s hlasem a schopnost improvizace. V neposlední řadě děti získají povědomí o práci filmového štábu, o tom, jak to vypadá na place a odnesou si své herecké portfolio.

Náplň kurzu

• Každý kurz je vedený dvěma lektory.
• Jedna lekce trvá 120 min.
• V prvním semestru se děti během 13 lekcí filmového herectví mimo jiné seznámí s klíčovacím plátnem, herectvím před kamerou, dozví se, co je to budování role, zlepší se v improvizaci i si vyzkouší práci na rozhlasové hře.
• Ve druhém pololetí se zaměříme na práci na krátkém filmu, který bude finálním výstupem kurzu. Samotným natáčením také celý kurz v závěru školního roku

Závěrečný film

Velké úskalí dětských představení je to, aby každé dítě dostalo svou roli, ve které se bude moci projevit a současně to, aby jedno z nich nezastínilo všechny ostatní. Výsledný film bude proto epizodický a napsaný dětem na míru tak, aby v něm všichni dostali prostor.
Natáčení vyžaduje svůj čas, není možné jej odbít ve dvou hodinách. Po společné domluvě bude tedy na konci druhého pololetí zvolen jeden den, během kterého natáčení proběhne.
Po sestříhání filmu proběhne pro rodiče a známé slavnostní promítání.

Portfolio a castingy

V rámci kurzu se dětem vytvoří digitální portfolio skládající se z několika krátkých videozáznamů a závěrečného filmu. V průběhu roku Vás také budeme zpravovat o aktuálních dětských konkurzech do filmů FAMU.